Lagar

Nedan finner Du aktuella lagar som rör svensk matfågelproduktion.

 

Paragraf Beskrivning
SFS nr: 1988:534 L1, Djurskyddslagen
SFS nr: 1988:539 L2, Djurskyddsförordningen
DFS 2004:9 L4, Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om tillsyn mm
DFS 2004:10 L5, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
DFS 2004:12 L22, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hanteringen av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning
SJVFS 1999:95 L35, Statens Jordbruksverks föreskrifter om förprövning av djurstallar
DFS 2004:8 L37, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om godkännande av ny teknik
DFS 2004:17 L100, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket mm
SJVFS 2003:40 L117, Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:65) om avgifter i vissa ärenden enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539)
SJVFS 2002:98 K3, Statens Jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
SJVFS 2002:97 K6, Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar
SJVFS 2004:46 K18, Statens Jordbruksverks föreskrifter om avgifter i ärenden som rör animaliska biprodukter
SJVFS 1995:123 K20, Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:45) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
SJVFS 1998:131 K21, Statens Jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
SJVFS 2000:118 K103, Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättninar
[1] | 2 | 3 Nästa sida »