Märkning av svensk kyckling och kalkon

Flera studier visar att många föredrar svensk kyckling, men att det kan vara svårt att se på förpackningen var kycklingen eller kalkonen kommer ifrån. Innan 2015* fanns det ingen obligatorisk ursprungsmärkning av färsk kyckling och kalkon, därför enades branschen om en gemensam märkning. Från och med år 2006 märks all svensk matfågel som ingår i Svensk Fågel med en tydlig blågul märkning.

Det blågula ursprungs- och kvalitetsmärket garanterar att kycklingen och kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.

När man köper en svensk kyckling eller kalkon så kan man alltså spåra dess ursprung. Med ursprungsmärket garanteras svenskt ursprung, allt ifrån kläckning och uppfödning till slakt och förädling. Oavsett om den är färsk, fryst, mörad, beredd, kryddad eller färdig att äta. 

Märkningen garanterar också att köttet har hög livsmedelskvalitet och är fritt från salmonella. Svensk kyckling är också klimatsmart vilket därför också förstärkts på märket med Klimatsmart.

De kyckling- och kalkonprodukter som är märkta med detta blågula Svensk Fågel-märke, ska vara producerade enligt de kvalitetskrav och kvalitetsprogram (enligt nedan) som drivs av den svenska fågelbranschen. Dessa krav och program omfattar sådant som djurhälsa, smittskydd, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet.

Den svenska fågelbranschen har också fler olika policykrav. När det gäller kycklingfodret gäller till exempel att fiskmjöl inte får användas och att fodret endast får innehålla soja som är GMO-fri. Kraven handlar även om att användningen av antibiotika ska vara restriktiv och kontrolleras av både veterinär och Svensk Fågel, detta rapporteras in årligen till myndigheten.
 

Mer information:

Om Svensk Fågels kvalitetsprogram 

Om Svensk Fågels policyprogram 

*Idag finns det ett lagstadgat beslut om ursprungsmärkning, men det gäller endast färsk, fryst eller kyld kyckling och kalkon. Samt om köttets salthalt är mindre än 1,2 viktprocent och behandlingen inte tydligt påverkar smaken.