Svensk Fågel

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige och representerar hela kedjan. Våra medlemmar består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. Medlemsföretagen är KronfågelGuldfågeln,Lagerbergs KycklingKnäreds KycklingBjärefågel samt Ingelsta KalkonAlla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.

Hela kedjan representerad

Opinionsbildning och remisshantering
Svensk Fågel arbetar med näringspolitiska frågor som direkt eller indirekt berör branschen. Svensk Fågel är remissinstans för myndigheter i Sverige och för EU:s institutioner.

Forskning- och utvecklingsarbete
Svensk Fågel både initierar och ekonomiskt stöder såväl grundforskning som målinriktad forskning. Bland annat i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet.

Information och samhällskontakter
Den utåtriktade verksamheten med samhällskontakter av olika slag, inkluderande information om svensk matfågel-produktion, är också av stor betydelse för branschen och det omgivande samhället.

Kvalitet och policy
De kvalitetsprogram som Svensk Fågel arbetar med, och policyståndpunkter som branschorganisationen står bakom, tar upp faktorer som djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet samt foder- och miljöfrågor.
Läs mer om kvalitet och program via länkarna ovan till vänster och i den gula foldern "En unik branschorganisation". Foldern hämtar du här!