TUPPEN uppföljningsprogram

Starta TUPPEN™ genom att klicka på knappen nedan.

TUPPEN är ett program för produktionsuppföljning för medlemmar anslutna till Svensk Fågel. Några av medlemmarna har tidigare varit anslutna till ett pappersbaserat program administrerat av Dansk Fjerkrae. För dem ersätts det danska programmet med det svenska branschgemensamma programmet där hela värdekedjan är ansluten. Programmet administreras av Svensk Fågel. Det är helt gratis för dig som medlem i Svensk Fågel att använda TUPPEN. Programmet har delfinansierats av LRF inom ramen för Kraftsamling Animalieproduktion - fågel. Medel har också erhållits inom Landsbygdsprogrammet, ett EU-finansierat projekt.

Du kan ladda ner en enkel beskrivning av TUPPEN, länk finns nedan.

Gratis
Medlemmar i Svensk Fågel har tillgång till uppföljningsprogrammet TUPPEN, inklusive stöd av de personliga rådgivarna, utan kostnad.

Inloggning
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) fås av Ulf Danielsson (kontaktuppgifter till Ulf ovan till höger).

Rådgivning och utbildning
Rådgivaren Ulf Danielsson bistår med personlig rådgivning. Utbildningar för användare av TUPPEN kommer att vid behov anordnas av Svensk Fågel.

Ladda ner informationsfolder: TUPPEN, Informationsfolder(.pdf)

Ekonomiska medel har också erhållits från EU via landsbygdsprogrammet.

Svensk Fågel bistår med information enligt följande:

Lotta Waldenstedt

Utbildningsansvarig

08-787 55 23, 0706-03 77 02
lotta.waldenstedt@svenskfagel.se

Ulf Danielsson
Personlig rådgivare
0480-47 01 01, 0703-17 17 22
ulfson50@gmail.com

Maria Donis
VD

08-787 55 21, 0708-25 48 58
maria.donis@svenskfagel.se